Du khách được trải nghiệm với những nét văn hóa đặc sắc của Tây Bắc tại các hoạt động lễ hội văn hóa dịp 2.9.