Hành trình 4 tháng của những người dân Đà Nẵng biến bãi rác trở về với vẻ thơ mộng vốn có của nó.