Dưới đây là một số hình ảnh PV Lao Động ghi lại tại Lễ hội Hoa Lư năm 2019.

Thi múa rối nước thu hút đông đảo người xem. Ảnh: NT
Thi múa rối nước thu hút đông đảo người xem. Ảnh: NT
Thi viết thư pháp. Ảnh: NT
Thi viết thư pháp. Ảnh: NT
Hội thi kéo chữ, thu hút đông đảo các em học sinh tham gia. Ảnh: NT
Hội thi kéo chữ, thu hút đông đảo các em học sinh tham gia. Ảnh: NT
Thi chọi gà. Ảnh: NT
Thi chọi gà. Ảnh: NT
Vừa đi vừa thổi cơm. Ảnh: NT
Vừa đi vừa thổi cơm. Ảnh: NT
Thi đấu vật. Ảnh: NT
Thi đấu vật. Ảnh: NT
Thi mâm ngủ quả tiến vua. Ảnh: NT
Thi mâm ngủ quả tiến vua. Ảnh: NT