Vụ mùa Đông - Xuân vừa thu hoạch xong, trên cánh đồng lúa huyện Thăng Bình, nhiều người dân ở Quảng Nam liền bước vào thu mua rơm để làm nấm rơm...
Vụ mùa Đông - Xuân vừa thu hoạch xong, trên cánh đồng lúa huyện Thăng Bình, nhiều người dân ở Quảng Nam liền bước vào thu mua rơm để làm nấm rơm...
Trước kia,người dân thường dồn rơm thành một đống lớn để chở về, tuy vậy, việc này rất tốn công. Năm nay, thay vì làm theo cách truyền thống, người dân trồng nấm ở xã Bình Tú (Thăng Bình) đã dùng máy, cuộn rơm ngoài đồng thành từng bó.
Trước kia,người dân thường dồn rơm thành một đống lớn để chở về, tuy vậy, việc này rất tốn công. Năm nay, thay vì làm theo cách truyền thống, người dân trồng nấm ở xã Bình Tú (Thăng Bình) đã dùng máy, cuộn rơm ngoài đồng thành từng bó.
Trước kia,người dân thường dồn rơm thành một đống lớn để chở về, tuy vậy, việc này rất tốn công. Năm nay, thay vì làm theo cách truyền thống, người dân trồng nấm ở xã Bình Tú (Thăng Bình) đã dùng máy, cuộn rơm ngoài đồng thành từng bó.
. Phương pháp này khá hiệu quả nhờ giảm đi đáng kể chi phí nhân công và tránh rơi vãi khi vận chuyển rơm trên đường.
. Phương pháp này khá hiệu quả nhờ giảm đi đáng kể chi phí nhân công và tránh rơi vãi khi vận chuyển rơm trên đường.
. Phương pháp này khá hiệu quả nhờ giảm đi đáng kể chi phí nhân công và tránh rơi vãi khi vận chuyển rơm trên đường.
Theo nhiều người dân cho biết, cách làm này đã được các tỉnh miền Nam đã sử dụng từ nhiều năm trước nhưng ở Quảng Nam thì chưa ai áp dụng.
Theo nhiều người dân cho biết, cách làm này đã được các tỉnh miền Nam đã sử dụng từ nhiều năm trước nhưng ở Quảng Nam thì chưa ai áp dụng.
Hiện nay, việc tìm nhân công thu rom, vận chuyển và chất rơm thành từng ụ để dự trữ làm nấm quanh năm rất hiếm. Với cách làm này vừa nhanh,vừa dễ dàng và tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí.
Hiện nay, việc tìm nhân công thu rom, vận chuyển và chất rơm thành từng ụ để dự trữ làm nấm quanh năm rất hiếm. Với cách làm này vừa nhanh,vừa dễ dàng và tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí.
Hiện nay, việc tìm nhân công thu rom, vận chuyển và chất rơm thành từng ụ để dự trữ làm nấm quanh năm rất hiếm. Với cách làm này vừa nhanh,vừa dễ dàng và tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí.
Với cách làm này đã tránh rơi rớt khi vận chuyển và tiết kiệm được diện tích phơi ủ để dùng cho một năm.
Với cách làm này đã tránh rơi rớt khi vận chuyển và tiết kiệm được diện tích phơi ủ để dùng cho một năm.
Giá của mỗi cuộn rơm dao động  từ 20 đến 25 nghìn đồng/cuộn ngay tại ruộng.
Giá của mỗi cuộn rơm dao động từ 20 đến 25 nghìn đồng/cuộn ngay tại ruộng.