Triển khai tiếp tục Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng

NGUYÊN THI |

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục triển khai Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về việc tiếp tục thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các đơn vị trên phối hợp, triển khai xây dựng kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Trong đó xác định lộ trình, chỉ tiêu, nguồn lực cho các hoạt động nhằm xây dựng môi trường đọc thuận lợi trên cơ sở kiện toàn, củng cố mạng lưới thư viện, nhân rộng các mô hình phát triển văn hóa đọc đã được xây dựng; đổi mới hoạt động thư viện, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ hướng đến xây dựng kỹ năng thông tin cho người sử dụng, đặc biệt gắn với việc chuyển đổi số; khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư cho phát triển văn hóa đọc.

Ngoài ra, để thuận lợi trong việc phối hợp chỉ đạo triển khai thực Đề án, Bộ đề nghị các đơn vị phân công 1 tổ chức trực thuộc làm đầu mối triển khai thực hiện Đề án trong giai đoạn tiếp theo tại Bộ, ngành và địa phương; định kỳ hằng năm có báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Đề án để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

TAGS

Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu 2021 sẽ tổ chức vào tháng 11

Thanh Hương |

"Lai Châu - Kỳ vĩ và bản sắc" sẽ là chủ đề chính của Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu dự kiến tổ chức vào tháng 11 năm nay.

Cần Thơ dừng tổ chức Ngày hội du lịch "Văn hóa Chợ nổi Cái Răng" 2021

Minh An |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, thành phố Cần Thơ quyết định dừng tổ chức Ngày hội du lịch “Văn hóa Chợ nổi Cái Răng” năm 2021.

Lai Châu dự kiến tổ chức Tuần Du lịch - Văn hóa 2021 vào tháng 11

Hải Minh |

Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu với chủ đề "Lai Châu - Kỳ vĩ và bản sắc" dự kiến tổ chức vào tháng 11.2021

Lễ hội đua ngựa Bắc Hà được vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể

Hải Ngọc |

Ngày 31.5, Lễ hội đua ngựa Bắc Hà đã chính thức được ghi danh vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.