Đây là một phần của chương trình công tác an sinh xã hội vì cộng đồng của EVNCPC được triển khai trong năm 2018. 

 
Mỗi suất quà gửi đến người bệnh trị giá 1.000.000đ  
 
Bên cạnh đó, EVNCPC cũng đã trao tăng 50.000.000đ cho Bếp ăn từ thiện của bệnh viện.  
Toàn bộ số tiền 250 triệu đồng trao quà đợt này được trích từ quỹ phúc lợi của EVNCPC. 
Toàn bộ số tiền 250 triệu đồng trao quà đợt này được trích từ quỹ phúc lợi của EVNCPC. 

Được biết, mỗi năm EVNCPC dành khoảng 7 tỷ đồng từ quỹ phúc lợi và sự đóng góp của CBCNV cho các chương trình an sinh xã hội hướng về cộng đồng, thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp khi chăm lo phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, đối tượng chính sách, tạo sinh kế cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão lụt…

Qua đó đã góp phần cùng với xã hội tạo dựng cuộc sống tốt đẹp hơn cho những hoàn cảnh kém may mắn trong cộng đồng.