Theo đó, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế là cấp quyết định đầu tư, trực tiếp phê duyệt và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chuẩn bị, thực hiện đầu tư, nghiệm thu quyết toán dự án bảo tồn và phát huy giá trị di tích Hải Vân quan. UBND TP.Đà Nẵng cử đại diện Sở VH-TT tham gia quản lý dự án.

Về nguồn vốn đầu tư, ngân sách TP.Đà Nẵng và Thừa Thiên-Huế mỗi bên cùng chi 50% trên tổng mức đầu tư được phê duyệt. Chủ đầu tư dự án là Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế; dự án thực hiện và hoàn thành trong giai đoạn 2019 - 2020.

Lãnh đạo 2 địa phương Thừa Thiên -Huế và Đà Nẵng ký thỏa thuận bảo tồn và phát huy di tích Hải Vân quan
Lãnh đạo 2 địa phương Thừa Thiên -Huế và Đà Nẵng ký thỏa thuận bảo tồn và phát huy di tích Hải Vân quan

Chính quyền 2 địa phương cũng sẽ phối hợp chỉ đạo ngành văn hóa, thể thao và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, cơ chế quản lý, duy tu, bảo dưỡng, phát huy giá trị và khai thác dịch vụ du lịch của di tích, đảm bảo lợi ích chung.

Cũng theo ông Phan Thanh Hải, đơn vị tư vấn đã có 2 phương án bảo tồn, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích. Trong đó, đề nghị chọn phương án 1 (kinh phí 39 tỉ đồng) nhằm phục hồi toàn bộ các công trình phía trong ranh giới vùng 1 bảo vệ di tích.

Di tích Hải Vân quan nằm trên đỉnh đèo Hải Vân thuộc địa bàn thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế) và phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), được Bộ VHTT&DL xếp hạng di tích quốc gia ngày 14.4.2017.