Quảng Bình:

3.000 cơ sở dịch vụ phục vụ khách du lịch

Quảng Bình hiện có 297 cơ sở lưu trú du lịch, trong đó có 1 khách sạn đạt tiêu chuẩn 5 sao, 4 khách sạn 4 sao, 7 khách sạn 3 sao, 30 khách sạn 2 sao, 32 khách sạn 1 sao với khoảng 5.100 buồng, 10.000 giường. Một số cơ sở lưu trú đăng ký tiêu chuẩn từ 3 sao trở lên đang trong giai đoạn hoạt động thử nghiệm và hoàn tất hồ sơ đề nghị thẩm định hạng từ 3 sao trở lên, như các khách sạn: Riverside, Osaka, Biển Vàng, Royal, Tường Minh, Vĩnh Hoàng, Amanda, Phú Cường.

Cùng với đó, gần 3.000 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở, cửa hàng cung cấp các sản phẩm phục vụ du khách tại các khu, điểm du lịch trên khắp địa bàn tỉnh. Toàn tỉnh Quảng Bình hiện có 39 đơn vị lữ hành đăng ký hoạt động, trong đó, có 13 đơn vị lữ hành quốc tế, 26 đơn vị lữ hành nội địa. Ngoài ra, còn nhiều doanh nghiệp kinh doanh vận tải khách du lịch, thương mại, dịch vụ cũng tham gia hoạt động kinh doanh lữ hành với hình thức đại lý hoặc văn phòng đại diện. 

GIA LINH