Cụ thể, tổng số khách quốc tế đến Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2019 đạt gần 8,5 triệu lượt (tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2018); khách du lịch nội địa ước đạt 45,5 triệu lượt (khách lưu trú đạt 22,9 triệu lượt); tổng thu từ khách du lịch đạt 338.200 tỷ đồng (tăng 8,4% so với cùng kỳ năm 2018).

Mức tăng 7,5% khách quốc tế trong 6 tháng đầu năm 2019 dù thấp hơn so với cùng kỳ năm 2018 nhưng vẫn cao hơn mức độ tăng trưởng khách quốc tế của thế giới là 3-4% và khu vực châu Á – Thái Bình Dương là 5-6% (Theo dự báo của UNWTO cho năm 2019).

Cùng với kết quả trên, trong 6 tháng, ngành Du lịch đã quyết liệt triển khai các giải pháp duy trì tốc độ tăng trưởng khách du lịch quốc tế, nội địa, để cố gắng đạt mục tiêu theo kịch bản tăng trưởng của ngành du lịch năm 2019.

Trong 6 tháng đầu năm, đáng chú ý ngành Du lịch đã đăng cai tổ chức thành công Diễn đàn Du lịch ASEAN ATF 2019 với hơn 50 sự kiện do Việt Nam chủ trì hoặc phối hợp; Quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam tại Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên.

Du lịch Việt Nam cũng tham gia các hội chợ du lịch quốc tế: FITUR (Tây Ban Nha); MITT (Nga); ITB (Đức); Sơn Đông (Trung Quốc); Hanatour (Hàn Quốc); BITE Bắc Kinh (Trung Quốc); Tổ chức 8 roadshow tại các nước ASEAN, Trung Quốc, Nga, Hàn Quốc. Đặc biệt, Tổng cục Du lịch phối hợp với các bên liên quan mở văn phòng đại diện xúc tiến du lịch đầu tiên tại Hàn Quốc theo mô hình liên kết công-tư.

Bên cạnh đó, Tổng cục Du lịch cũng đã hoàn thiện và báo cáo Bộ VHTTDL trình Thủ tướng Chính phủ đề án “Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” và “Phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới”.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động du lịch thời gian qua còn bộc lộ những hạn chế cần tập trung khắc phục: công tác bảo đảm an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường vẫn còn nhiều thiếu sót, rác thải ô nhiễm, tai nạn ảnh hưởng đến an toàn của khách du lịch tại các điểm du lịch còn xảy ra, đặc biệt vào các dịp lễ hội, mùa cao điểm du lịch; ý thức chấp hành pháp luật của một số tổ chức, cá nhân trong hoạt động du lịch chưa cao.

Trong 6 tháng cuối năm 2019, du lịch Việt Nam sẽ tập trung triển khai các hoạt động xúc tiến để hoàn thành mục tiêu đón, phục vụ khoảng 17,5 - 18 triệu lượt khách quốc tế, 85 triệu lượt khách nội địa; tổng thu từ khách du lịch phấn đấu đạt 700.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, ngành du lịch Việt nam cũng sẽ thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh du lịch quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021.