Theo ông Đào Quang Tùng – Tổng Giám đốc Khối Themepark thì một sản phẩm du lịch tốt, hấp dẫn, chỉ đầu tư công phu, xây dựng trên nền tảng văn hóa, giàu tính nghệ thuật thôi thì chưa đủ. Mà sản phẩm đó được đặt trong một môi trường sạch.

Và việc cùng nhau làm sạch môi trường, trước hết là để Công viên văn hóa chủ đề Ấn tượng Hội An nên thơ hơn. Đồng thời để mỗi vị khách đặt chân đến Hội An nói chung và Công viên nói riêng cảm thấy được trân trọng hơn…

Dưới đây là chùm ảnh  lãnh đạo và nhân viên của Khối Themepark - Công viên văn hóa chủ đề Ấn tượng Hội An "ra quân" nhặt rác vì sông Hoài yêu thương: