Tỉnh ủy Khánh Hòa cho biết vừa giao UBND tỉnh chỉ đạo Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động du lịch mạo hiểm (lặn biển, bay dù lượn...) đang có xu hướng phát triển nhanh trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, Tỉnh ủy Khánh Hòa yêu cầu cần xác định rõ các loại hình du lịch mạo hiểm để có quy định cụ thể, phù hợp với đặc điểm, tính chất của từng hoạt động và các biện pháp bảo đảm an toàn cho du khách khi tham gia.

Đồng thời tăng cường quản lý đối với các khu, điểm, đơn vị tổ chức hoạt động du lịch mạo hiểm; kiên quyết xử lý nghiêm theo thẩm quyền và theo quy định pháp luật đối với các trường hợp để xảy ra vi phạm.

Những năm gần đây, Nha Trang nổi lên nhiều loại hình du lịch mạo hiểm ở biển đảo như: lặn biển, kéo dù trên biển, mô tô nước, cano trượt ván, flyboard, dù lượn, xe trượt núi, zipline...

Đây là sản phẩm mới được nhiều du khách đón nhận. Tuy vậy, tại một số điểm du lịch, những hoạt động này lại phát triển tự phát, trái phép, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn ngoài ý muốn đối với du khách.