Theo báo cáo của Sở du lịch, trong tháng 10.2018, tổng lượt khách tham quan, du lịch đến Đà Nẵng ước đạt 608.760 lượt, tăng 17,2% so với cùng kỳ 2017, trong đó khách quốc tế ước đạt 253.474 lượt, tăng 29,5% so với cùng kỳ 2017, khách nội địa ước đạt 355.286 lượt, tăng 9,8% so với cùng kỳ 2017. Tổng thu du lịch ước đạt 2.108 tỷ đồng, tăng 38 % so với cùng kỳ năm 2017.

Lũy kế 10 tháng năm 2018, tổng lượt khách tham quan, du lịch đến Đà Nẵng ước đạt 6.833.891 lượt, tăng 21,5 % so với cùng kỳ 2017, trong đó khách quốc tế ước đạt 2.507.414 lượt, tăng 31% so với cùng kỳ 2017, khách nội địa ước đạt 4.326.477 lượt, tăng 16,7% so với cùng kỳ 2017. Tổng thu du lịch ước đạt 23.661 tỷ đồng, tăng 43,1% so với cùng kỳ năm 2017.

Tổng thu du lịch của TP Đà Nẵng trong tháng 10.2018 ước đạt 2.108 tỷ đồng. Ảnh: Hoàng Vinh
Tổng thu du lịch của TP Đà Nẵng trong tháng 10.2018 ước đạt 2.108 tỷ đồng. Ảnh: Hoàng Vinh

Bên cạnh đó, trong tháng 10.2018, Sở đã trình UBND thành phố phê duyệt Đề án Phát triển Du lịch thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; phương án quản lý và vận hành nhà vệ sinh công cộng tại các bãi biển du lịch; kết quả điều tra nghiên cứu khách du lịch nội địa đến Đà Nẵng 2018; Phương án hình thành tuyến phố đi bộ kết hợp dịch vụ giải trí và chợ đêm tại khu vực dọc tuyến đường Hùng Vương; Kế hoạch chủ trương tổ chức Hội nghị quốc tế về phát triển du lịch tàu biển Đà Nẵng năm 2018; Hoàn chỉnh dự thảo Biên bản phối hợp phát triển du lịch thành phố Đà Nẵng giữa UBND thành phố Đà Nẵng và Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam – Vietravel; Kế hoạch triển khai phong trào xã hội hóa nhà vệ sinh cho khách du lịch trên địa bàn thành phố; Báo cáo UBND thành phố về triển khai Kế hoạch giám sát của HĐND thành phố về Dự án xác định đóng góp của du lịch trong nền kinh tế thành phố Đà Nẵng…

Ngoài ra, Sở cũng đang triển khai các kế hoạch như Kế hoạch phát triển du lịch đường thủy nội địa năm 2018, Kế hoạch quản lý, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh lữ hành năm 2018, triển khai Kế hoạch nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp lữ hành giai đoạn 2018 – 2020, Kế hoạch đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh du lịch 2018, Kế hoạch triển khai Bộ quy tắc ứng xử du lịch 2018 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Kế hoạch triển khai thực hiện “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư 2018” của ngành du lịch thành phố Đà Nẵng...