Báo cáo của Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, tổng lượng khách đến tỉnh này trong 6 tháng đầu năm 2018 ước đạt 2,38 triệu lượt, tăng 36,36%.

Trong đó, khách quốc tế ước đạt 1,01 triệu lượt, tăng 65,98%. Khách lưu trú đạt 1,08 triệu lượt, tăng 14,51%, công suất sử dụng phòng đạt 68,38%. Doanh thu từ du lịch ước đạt 2.274 tỷ đồng, tăng 31,79%.

Riêng trong tháng 6.2018, lượng khách đến tỉnh này ước đạt 386,6 nghìn lượt, tăng 24,14%; trong đó, khách quốc tế ước đạt 122 nghìn lượt, tăng 67,07%. Khách lưu trú đạt 194 nghìn lượt, tăng 21,84%. Doanh thu từ du lịch trong tháng 6 ước đạt 386 tỷ đồng, tăng 24,68%.

Được biết, lượng khách đến tỉnh Thừa Thiên - Huế tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm là do sự tăng trưởng đáng kể của khách Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, trong 6 tháng đầu năm, Thừa Thiên - Huế đã tổ chức nhiều sự kiện, lễ hội văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực... cũng góp phần vào việc thu hút khách đến địa phương.