Là một tổ chức xã hội nghề nghiệp của các doanh nghiệp và các cá nhân hoạt động trong lĩnh vục du lịch, Hiệp hội Du lịch (HHDL) Đà Nẵng đã chủ động phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, là cầu nối giữa các doanh nghiệp du lịch với các cơ quan quản lý nhà nước.

Trong 6 năm hoạt động của nhiệm kỳ II, HHDL Đà Nẵng đã làm tốt công tác hỗ trợ doanh nghiệp thông qua các chương trình đối thoại với lãnh đạo các cấp về cải cách hành chính, góp ý sửa đổi bổ sung luật du lịch và các chính sách khác liên quan đến ngành du lịch giúp cho tiếng nói của các doanh nghiệp trong ngành đến được với các cấp để tìm ra tiếng nói chung cho sự phát triển du lịch bền vững.

 Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng ra mắt Ban chấp hành mới
 Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng ra mắt Ban chấp hành mới

Nhiệm kỳ 2019-2023, HHDL thành phố đặt mục tiêu củng cố bộ máy hoạt động ở Ban chấp hành, Thường trực hiệp hội cũng như ở các Hội trực thuộc, tái cấu trúc Hiệp hội dựa trên 5 hội trụ cột chính: Lữ hành, Khách sạn, Vận chuyển, Hướng dẫn viên và Đào tạo.

Bên cạnh đó, Hiệp hội cũng sẽ tăng cường sự hợp tác và phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành ở địa phương, đặc biệt là Sở Du Lịch, Trung tâm xúc tiến du lịch nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ định hướng thị trường, phát triển sản phẩm, tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch, đóng góp ý kiến hoàn thiện các chính sách phát triển du lịch và cơ chế điều hành hoạt động hiệu quả.

Để thực hiện được mục tiêu trên, Hiệp hội xác định sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch thông qua vỉệc tư vấn, bồi dưỡng đào tạo nghiệp vụ; tăng cường công tác thu thập và cung cấp thông tin thị trường cho các doanh nghiệp, làm cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền địa phương và lãnh đạo các cấp, giữa cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước với nhau theo tiêu chí phát triển du lịch Đà Nẵng lành mạnh và bền vững.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Lê Trung Chinh nhận định, trong nhiệm kỳ qua, HHDL Đà Nẵng đã phối hợp với Sở Du lịch, các ngành liên quan triển khai tốt hoạt động xúc tiến, quảng bá, các chương trình hợp tác phát triển du lịch, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội... góp phần phát triển ngành du lịch nói riêng và phát triển kinh tế - xã hội thành phố nói chung.

Phó Chủ tịch Lê Trung Chinh đề nghị, trong nhiệm kỳ mới, Hiệp hội cần tiếp tục nâng cao vai trò trong việc tuyên truyền, định hướng các doanh nghiệp chấp hành đúng pháp luật và giữ gìn, bảo vệ môi trường du lịch Đà Nẵng thông qua các hoạt động thiết thực; đại diện cho tiếng nói, sự đồng thuận của các doanh nghiệp du lịch trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ, góp phần quan trọng vào xây dựng hình ảnh điểm đến văn minh thân thiện.