Điện lực Đắk Lắk sơ kết phối hợp với Công an tỉnh

Hữu Long |

Sáng 19.10, Điện lực Đắk Lắk cho biết vừa tổ chức Hội nghị Sơ kết về quy chế phối hợp và ra mắt mô hình tự quản về an ninh trật tự.

Tháng 9.2015, Công an tỉnh và Điện lực Đắk Lắk có ký kết quy chế phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động  điện lực giai đoạn 2015-2019. 

Sau 4 năm thực hiện, quy chế đã tạo được những hiệu quả sâu rộng trong toàn ngành công an và ngành điện tỉnh nhà. 

Công an tỉnh và Điện lực Đắk Lắk có ký kết quy chế phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động  điện lực giai đoạn 2015-2019
Công an tỉnh và Điện lực Đắk Lắk có ký kết quy chế phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động điện lực giai đoạn 2015-2019.

Điển hình như công tác giáo dục chính trị tư tưởng, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh đã tham mưu cho Ban Giám đốc các đơn vị trực thuộc công ty Điện lực Đắk Lắk thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục để định hướng tư tưởng chính  trị cho cán bộ, công nhân viên.

Ngoài ra, các lực lượng chức năng thuộc Công an tỉnh tổ chức quán triệt, triển khai  cho cán bộ, nhân viên tại các đơn vị trực thuộc EVNCPC trên địa bàn các Nghị quyết, chỉ thị cũng như các văn bản của Đảng và Nhà nước về phòng chống tội phạm.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị. 

Trong quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh và Điện lực Đắk Lắk, 2 đơn vị đã phối hợp xây dựng các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự; phối hợp công tác phòng cháy chữa cháy; phối hợp kiểm tra, đảm bảo công tác bảo vệ; công tác huấn luyện; công tác phối hợp trong trao đổi thông  tin tài liệu; xử lý  giải quyết các tình huống, các vụ việc phức tạp xảy ra…

Từ những kết quả đạt được của Quy chế phối hợp, Điện lực Đắk Lắk cùng Công an tỉnh xác định trong thời gian tới chủ động nắm bắt tình hình, chủ động thực hiện nội dung quy chế nhằm giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo công  tác đảm bảo an ninh, trật tự hệ thống lưới điện; tiếp tục phối hợp hiệu quả bảo vệ an ninh nội bộ, an ninh kinh tế, an toàn hệ thống lưới điện điện lực.

Các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện  và trấn áp các loại tội phạm, trong đó có các loại tội phạm xâm hại đến an ninh, an toàn hoạt động điện lực.

Được biết, hiện Công an tỉnh Đắk Lắk  đang rà soát, đánh giá các quy chế giữa đơn vị và các sở ban ngành theo chỉ đạo của Bộ Công an. Sau khi có chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh sẽ phối hợp với các đơn vị trực thuộc EVNCPC trong công tác xây dựng và ký kết quy chế phối hợp  đảm bảo đúng với yêu cầu của thực tiễn.

Hội nghị cũng đã công bố quyết định thành lập và quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo về xây dựng mô hình tự quản.