Đà Nẵng tổng rà soát lao động nước ngoài trong ngành du lịch

THUỲ TRANG |

Thời gian qua lượng khách du lịch quốc tế đến Đà Nẵng tăng cao, dẫn đến phát sinh một số bất cập liên quan đến hoạt động kinh doanh du lịch.

UBND TP. Đà Nẵng vừa có văn bản giao nhiệm vụ cho Sở LĐTBXH chủ trì, phối hợp với Sở Du lịch và các sở, ngành chức năng liên quan tham mưu UBND thành phố triển khai thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn.

Trong đó, đặc biệt chú trọng công tác thanh kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý lao động nước ngoài tại các doanh nghiệp. Ngoài ra, phải kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý lao động nước ngoài trong lĩnh vực du lịch.

Đà Nẵng sẽ tiến hành tổng rà soát, thống kê danh sách và số lượng lao động nước ngoài trong lĩnh vực du lịch; thực hiện đánh giá tình hình quản lý và sử dụng lao động nước ngoài tại các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh du lịch hoặc dịch vụ du lịch như lữ hành, khách sạn, vận chuyển, khu điểm du lịch, cơ sở mua sắm phục vụ khách du lịch…

Bên cạnh đó, UBND thành phố cũng có chỉ đạo Sở LĐTBXH phối hợp các sở, ngành chức năng tiếp tục tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh hoạt động lữ hành và hướng dẫn du lịch.

Thời gian qua, lượng khách du lịch quốc tế đến Đà Nẵng tăng cao, dẫn đến phát sinh một số bất cập liên quan đến hoạt động kinh doanh du lịch.

Một số doanh nghiệp kinh doanh du lịch, dịch vụ du lịch trên địa bàn Đà Nẵng chưa chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về sử dụng lao động người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp. 

Doanh nghiệp và các cơ sở kinh doanh vẫn còn để xảy ra tình trạng người nước ngoài hoạt động kinh doanh du lịch trái pháp luật gây ảnh hưởng môi trường du lịch thành phố.

Trong quý I năm 2018, Sở Du lịch TP Đà Nẵng đã tiến hành hơn 45 lượt kiểm tra và phát hiện và xử phạt 10 trường hợp vi phạm hành chính. Tuy nhiên, trong số này chỉ có 3 trường hợp người nước ngoài được phát hiện là có hoạt động hướng dẫn trái phép. Tổng số tiền phạt 3 trường hợp này là 55 triệu đồng.

Trước đó, những năm gần đây, nhiều trường hợp lao động nước ngoài hoạt động chui như hướng dẫn viên du lịch gây nhũng nhiễu thị trường du lịch Đà Nẵng.

Việc tổng rà soát lao động nước ngoài trong lĩnh vực du lịch sẽ được tiến hành xong trước ngày 15.6 sắp tới.

TAGS