Được sự đồng ý của UBND TP. Đà Nẵng, Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế Đà Nẵng 2018 dự kiến sẽ được tổ chức trong tháng 12.2018 tại Khu công nghệ cao và hồ Hòa Trung (TP. Đà Nẵng).

Sở ngoại vụ sẽ là đầu mối, phối hợp với sở Văn Hóa và Thể Thao và một số Công ty tổ chức sự kiện từ Hàn Quốc nghiên cứu kế hoạch tổ chức sự kiện. Công tác chuẩn bị đang ở giai đoạn trao đổi thông tin, khảo sát địa điểm và cơ sở vật chất liên quan.