Đề án phát triển Du lịch năm 2019 bao gồm: Nâng cấp chất lượng và hình thành sản phẩm du lịch sinh thái, làng quê, đường sông, các sự kiện du lịch; Công tác tài nguyên, môi trường du lịch; Quản lý cơ sở lưu trú, cơ sở đạt chuẩn, đơn vị lữ hành, vận chuyển, khu điểm du lịch; Tuyên truyền, quảng bá xúc tiến du lịch; Đào tạo nguồn nhân lực du lịch, cán bộ quản lý nhà nước và hỗ trợ bồi dưỡng nghiệp vụ cho doanh nghiệp…

 
 
 
 

Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết, năm 2019, Đà Nẵng đặt mục tiêu đón 8,1 triệu lượt khách, trong đó có 3,1 triệu lượt khách quốc tế. Ngành du lịch Đà Nẵng mở rộng các thị trường khách mới tiềm năng; khai thác tiềm năng phát triển du lịch đường sông, đường biển, và khu vực phía Tây thành phố…