Những năm qua, du lịch VN tăng trưởng mạnh mẽ, ấn tượng. Các chỉ tiêu cơ bản của Chiến lược phát triển du lịch VN đến năm 2020, tầm nhìn đến 2020 đã cơ bản hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu vào năm 2017. 

Năm 2018, du lịch Việt Nam ước đón 15,6 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ trên 80 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt hơn 620 nghìn tỉ đồng.

Riêng Khánh Hòa năm 2018 ước đón 6,3 triệu lượt khách, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2017 (trong đó, khách quốc tế đón gần 2,8 triệu lượt, tăng 36% so với cùng kỳ). Doanh thu du lịch của tỉnh đạt hơn 20.500 tỉ đồng.

Ông Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, Trưởng Ban tổ chức năm Du lịch Quốc gia 2019 - Nha Trang, Khánh Hòa cho biết Năm Du lịch quốc gia là sự kiện kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng của ngành du lịch, có quy mô quốc tế, được tổ chức thường niên. Thông qua các hoạt động trong Năm Du lịch quốc gia, giá trị, vẻ đẹp, tiềm năng phát triển du lịch của các vùng miền nói riêng và Việt Nam nói chung sẽ được giới thiệu, quảng bá đến nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế.

Năm Du lịch quốc gia cũng góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn thể xã hội về việc bảo vệ, gìn giữ và phát huy những tinh hoa của văn hóa, đất nước và con người Việt Nam; phục vụ cho phát triển du lịch, thúc đầy tăng trưởng kinh tế, xã hội; mở rộng tình đoàn kết, hữu nghị với bạn bè quốc tế.