Cụ thể, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có các điểm được phép tổ chức dù bay, gồm khu vực núi Chín Khúc (xã Vĩnh Thái, Nha Trang), khu vực núi Vĩnh Trung (xã Vĩnh Trung, Nha Trang), khu vực núi Sông Cầu (xã Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh), khu vực núi Sơn Thái - Giang Ly (các xã Sơn Thái, Giang Ly, huyện Khánh Vĩnh), khu vực núi Cô Tiên (phường Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa), khu vực núi Hòn Rồng (xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, Bình Thuận).

Thời gian hoạt động từ ngày 1.4 đến 31.12 hằng ngày. Cục Tác chiến yêu cầu Câu lạc bộ Dù lượn Nha Trang chấp hành nghiêm các quy định, như liên hệ với Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh Khánh Hòa và Bình Thuận để đăng ký quản lý sử dụng phương tiện, khu vực bay và giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh quốc phòng trên địa bàn.

Hiệp đồng cụ thể với Trường Sĩ quan Không quân về công tác quản lý vùng trời - quản lý bay và thực hiện dự báo, thông báo kế hoạch bay hàng ngày theo quy định; tổ chức hoạt động bay đúng nội dung được cấp phép và tự chịu trách nhiệm bảo đảm an ninh, an toàn trên không và mặt đất.

 Dù bay là sản phẩm du lịch mới của thành phố biển Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: N.T
 Dù bay là sản phẩm du lịch mới của thành phố biển Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: N.T

Cục Tác chiến đề nghị Trường Sĩ quan không quân thông báo, hiệp đồng chặt chẽ với Trung tâm Quản lý và điều hành bay khu vực 3, Công ty Quản lý bay miền Nam, bảo đảm an toàn bay chung trong khu vực.

Cục Tác chiến cũng đề nghị Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa và Bình Thuận chỉ đạo cơ quan, đơn vị chức năng thuộc quyền kiểm tra, giám sát hoạt động bay dù lượn nêu trên, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các vi phạm, đình chỉ hoạt động bay và báo cáo cơ quan cấp phép cùng phối hợp xử lý theo quy định.

Chủ tịch Câu lạc bộ Dù lượn Nha Trang Nguyễn Ngọc Thành cho biết, đây là tiền đề nhằm phát triển bộ môn thể thao dù lượn đồng thời phát triển một sản phẩm du lịch mới không chỉ cho Nha Trang nói riêng, tỉnh Khánh Hòa nói chung mà còn tạo liên kết các vùng miền, các địa phương trong việc phát ngành công nghiệp không khói này.