Theo đó, tổng vốn đầu tư của dự án gần 660 tỉ đồng, địa điểm thực hiện tại Khu quy hoạch Trung tâm nghiên cứu đào tạo nguồn nhân lực thuộc Khu trung tâm Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội, diện tích 9,8 ha.

Mục tiêu của Viện là đào tạo nghiệp vụ hàng không (cơ sở giáo dục nghề nghiệp ở bậc trung cấp), với quy mô đào tạo khoảng 3.300 học sinh/năm.

Tiến độ thực hiện dự án: từ quý II/2019 đến quý IV/2019 hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư; quý IV/2019 đến IV/2021 hoàn thành thi công xây dựng; quý I/2022 đưa dự án đi vào hoạt động.