Cụ thể, bà Lê Thị Đào (trú TX.An Nhơn); bà Nguyễn Thị Đức (trú huyện Phù Cát); ông Đinh Chương (trú huyện Vĩnh Thạnh); ông Phan Chí Thành (đã mất, trú huyện Phù Cát) được trao tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân.

Bà Nguyễn Thị Hào (trú huyện Hoài Ân); ông Huỳnh Lào (trú huyện Hoài Nhơn); ông Nguyễn Minh Toàn (trú thị xã An Nhơn); ông Nguyễn Phú (trú huyện Tuy Phước); ông Đinh Y Băng (trú huyện Vĩnh Thạnh) được trao tặng Nghệ nhân Ưu tú.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu tại buổi lễ. 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu tại buổi lễ. 

Tại đây buổi lể, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh - cho biết, Di sản Văn hóa phi vật thể ở Bình Định khá phong phú và đa dạng, đã ăn sâu, bám rễ vào đời sống sinh hoạt, lao động sản xuất của người dân các địa phương trong tỉnh. Đồng thời, có ý nghĩa kết nối các cộng đồng dân cư để từ đó hun đúc tình đoàn kết keo sơn, gắn bó, hỗ trợ giúp đỡ nhau trong cuộc sống.

Đặc biệt, trong thời gian qua tỉnh đã có nhiều chủ trương, chính sách để tổ chức sưu tầm, biên tập, trao truyền dạy, nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị của các di sản. Và trong việc triển khai các hoạt động này có vai trò rát lớn của các nghệ nhân, các nhà nghiên cứu, sưu tầm trong tỉnh.

Tính đến cuối năm 2018, tỉnh Bình Định có 17 Nghệ sĩ Nhân dân, 44 Nghệ sĩ Ưu tú và 18 Nghệ nhân ưu tú được Nhà nước phong tặng danh hiệu. Trong năm nay 2019, trong số 18 Nghệ nhân ưu tú đã được phong tặng, có 4 Nghệ nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân” và có thêm 5 nghệ nhân được phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú”.