Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành văn hóa, thể thao và du lịch

Thanh Hương (T/hợp) |

Mới đây, Bộ VHTTDL chính thức ban hành Thông tư số 11/2021/TT-BVHTTDL quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

Theo đó, thông tư này sẽ có hiệu lực thi hành bắt đầu từ ngày 1.1.2022 và được áp dành cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ VHTTDL, Sở VHTTDL, Sở VHTT, Sở DL v.v...

Đáng chú, trong thông tư lần này có 14 chỉ tiêu thuộc lĩnh vực du lịch được chia thành 3 nhóm gồm:

Nhóm chỉ tiêu đánh giá vai trò và kết quả phát triển ngành du lịch có 6 chỉ tiêu: Số lượt khách du lịch nội địa; Chi tiêu của khách du lịch Việt Nam ra nước ngoài; Tổng thu từ khách du lịch; Nhân lực ngành du lịch; Đóng góp của du lịch vào tổng sản phẩm trong nước; Đầu tư công cho marketing du lịch;

Nhóm chỉ tiêu phản ánh về hoạt động kinh doanh du lịch có 2 chỉ tiêu: Công suất sử dụng phòng của cơ sở lưu trú du lịch; Số lượt khách do doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành phục vụ.

Nhóm chỉ tiêu phản ánh về năng lực hoạt động của ngành du lịch có 6 chỉ tiêu: Số doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành; Số hướng dẫn viên du lịch; Số cơ sở lưu trú du lịch; Số buồng của cơ sở lưu trú du lịch; Số điểm du lịch và Số khu du lịch.

Chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành văn hóa, thể thao và du lịch sẽ do các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ VHTTDL có trách nhiệm triển khai.

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ thu thập, tổng hợp, lưu trữ, khai thác thông tin đối với Hệ thống chỉ tiêu thống kê thuộc phạm vi quản lý; đảm bảo tính kết nối, liên thông, chia sẻ, tích hợp thông tin, dữ liệu với Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành văn hóa, thể thao và du lịch, các hệ thống thông tin tác nghiệp và cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

TAGS

Quảng Bình công bố “Bộ quy tắc Ứng xử văn minh du lịch”

Thanh Hương |

Nhằm chuẩn bị khởi động du lịch nội địa trở lại, Sở Du lịch Quảng Bình chính thức công bố “Bộ quy tắc Ứng xử văn minh du lịch”.

Cần liên kết chặt chẽ để du lịch Việt Nam sớm phục hồi trở lại

THANH HƯƠNG |

Trước bối cảnh du lịch nội địa từng bước xây dựng chiến lược nhằm sớm phục hồi, nhiều tỉnh địa phương cũng chỉ ra một số vướng mắc, bất cập và đề xuất được hỗ trợ.

Thanh Hoá công bố dự thảo Bộ tiêu chí an toàn phòng chống dịch về du lịch

Thanh Hương |

Bộ tiêu chí an toàn được soạn thảo trên cơ sở Bộ tiêu chí an toàn do Hiệp Hội Du lịch Việt Nam xây dựng và các quy định của UBND tỉnh Thanh Hoá.