Cụ thể, theo thống kê, trong tháng 9 ngành du lịch Bình Định ước tính đón được khoảng 430 ngàn lượt khách (tăng 7.2% so với cùng kỳ năm trước), trong đó khách quốc tế đạt trên 34 ngàn lượt (tăng 22,5%), khách nội địa ước đạt hơn 396 ngàn lượt (tăng 6% so với cùng kỳ năm 2017).

Lũy kê 9 tháng năm 2018, ngành du lịch Bình Định đón được hơn 3.4 triệu lượt khách (tăng 11% so với năm trước), trong đó khách quốc tế ước đạt khoảng 237 ngàn lượt (tăng 7.8%), khách nội địa ước đạt hơn 3.2 triệu lượt (tăng 11.2% so với năm 2017).

Ngoài ra, doanh thu du lịch tháng 9 ước đạt 420 tỉ đồng (tăng 68%). Lũy kê doanh thu trong 9 tháng năm 2018, ngành du lịch Bình Định ước đạt hơn 2.480,65 tỉ đồng (tăng 45%).

Trong thời gian tới, Sở Du lịch tỉnh Bình Định sẽ hoàn thành Đề án phát triển du lịch khu vực Bắc tỉnh gồm 4 huyện: Phù Mỹ, Hoài Nhơn, Hoài Ân và An Lão. Đồng thời, xây dựng Đề án thực hiện thí điểm phát triển du lịch cộng đồng tại một số địa bàn ven biển TP. Quy Nhơn đến năm 2020 và Đề án phát triển nguồn nhân lực du lịch tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.