Trúc chỉ Huế

Cuối cùng, cô hầu gái cũng lấy được chồng

Hoàng Văn Minh |

Lâu lâu cầm sách của mình, mở đại một trang, tâm ý kiểu như các cụ bói Kiều để xem mình từng viết những chuyện gì. Hôm nọ lật phải trang kể chuyện một cô hầu gái đang đoạn khóc sướt mướt vì không dám lấy chồng.

Lâu lâu cầm sách của mình, mở đại một trang, tâm ý kiểu như các cụ bói Kiều để xem mình từng viết những chuyện gì. Hôm nọ lật phải trang kể chuyện một cô hầu gái đang đoạn khóc sướt mướt vì không dám lấy chồng.