Thượng thành Huế

Huế thi thiết kế cảnh quan và ký họa kiến trúc Eo Bầu - Thượng thành

Tường Minh |

Huế - Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp với Khoa Kiến trúc, Trường đại học Khoa học - Đại học Huế tổ chức cuộc thi thiết kế cảnh quan Eo bầu - Thượng thành phía Nam và ký họa kiến trúc chủ đề “Nam Kinh thành Huế - Dấu ấn thời đại”.