thống kê

Thống kê nhân lực trong ngành du lịch

THUỲ TRANG |

Tổng cục Du lịch Việt Nam đang yêu cầu các Sở quản lý du lịch các tỉnh/thành phố về việc rà soát, thống kê nhân lực trong ngành du lịch.

Việt Nam thống kê, hỗ trợ khách du lịch nước ngoài về nước do dịch COVID-19

THUỲ |

Bộ Giao thông vận tải vừa có công văn gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc rà soát, thống kê số lượng khách du lịch nước ngoài hiện đang có mặt tại Việt Nam.