Sơn Đừng

Những người Đàng Hạ cuối cùng ở Xuân Đừng

Hoàng Văn Minh - Nhiệt Băng |

Người Đàng Hạ ở Xuân Đừng (xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) ở đâu tới, là dân tộc gì, có liên quan đến ai… -  một ẩn số lịch sử về nguồn gốc tộc người đến nay vẫn chưa có lời giải đáp. Và đáng lo ngại là người Đàng Hạ “rin” ở Sơn Đừng, đến nay cũng chỉ còn đúng 2 người đang ở tuổi phấp phơ trước gió.

Người Đàng Hạ ở Xuân Đừng (xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) ở đâu tới, là dân tộc gì, có liên quan đến ai… -  một ẩn số lịch sử về nguồn gốc tộc người đến nay vẫn chưa có lời giải đáp. Và đáng lo ngại là người Đàng Hạ “rin” ở Sơn Đừng, đến nay cũng chỉ còn đúng 2 người đang ở tuổi phấp phơ trước gió.

Người Đàng Hạ ở Xuân Đừng (xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) ở đâu tới, là dân tộc gì, có liên quan đến ai… -  một ẩn số lịch sử về nguồn gốc tộc người đến nay vẫn chưa có lời giải đáp. Và đáng lo ngại là người Đàng Hạ “rin” ở Sơn Đừng, đến nay cũng chỉ còn đúng 2 người đang ở tuổi phấp phơ trước gió.

Khói bay lên một màu nghèo cụt cùi

Hoàng Văn Minh |

Vừa chạm biển, chưa kịp hoàn hồn sau chặng đường dài thì bất ngờ nghe có mùi gì như khói. Đảo mắt một vòng thì phát hiện mình đang rất gần một cái lò hầm than âm ỉ cháy, nhìn đẹp mơ màng trong nắng trưa. Ngạc nhiên như trong phim là “ôi thần linh ơi” bởi giờ đây, chốn này vẫn còn người hầm củi thành than để kiếm cơm qua ngày.