Quán ven đường

Còn yêu chi hoa ngày xanh...

Thanh Hải |

Gửi ôtô ở tận ngoài thị trấn “cô bồi”, chúng tôi thuê xe gắn máy để ngược vào vùng lõi của Khu bảo tồn thiên nhiên sông Thanh. Đường là một lối mòn đất đỏ men theo dòng sông phía thượng nguồn, dốc cứ như dựng đứng. Ngồi sau xe mà cảm giác như leo ngược mái nhà.
Gửi ôtô ở tận ngoài thị trấn “cô bồi”, chúng tôi thuê xe gắn máy để ngược vào vùng lõi của Khu bảo tồn thiên nhiên sông Thanh. Đường là một lối mòn đất đỏ men theo dòng sông phía thượng nguồn, dốc cứ như dựng đứng. Ngồi sau xe mà cảm giác như leo ngược mái nhà