Nghề yến sào

Khám phá  lễ hội Yến sào ở xứ Trầm hương

Phương Linh |

Được tổ chức vào ngày 10.5 âm lịch hàng năm, lễ hội Yến sào Khánh Hòa là lễ hội giỗ tổ ngành nghề tưởng nhớ các bậc tiền nhân duy nhất được tổ chức ngoài đảo của Vịnh Nha Trang