Mừng lúa mới

Tết mừng lúa mới ở Kon H’ring

Lộc Bình |

Kết thúc một năm mưa thuận gió hòa, bà con  người Xê Đăng tại Kon H'ring, xã Ea Đing, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk lại háo hức tổ chức lễ cúng mừng lúa mới cùng các sinh hoạt văn hóa văn nghệ dân gian nhằm tạ ơn trời đất và nguyện ước về một tương lai tốt đẹp.