Lấp ruộng

Kỳ 1: Quảng Nam chao đảo vì 300 dự án phát triển đô thị

Thanh Hải |

Xây dựng nhiều khu đô thị mới, chuyển dịch cơ cấu kinh tế sang du lịch, dịch vụ là xu hướng lựa chọn để phát triển kinh tế xã hội của nhiều địa phương miền Trung trong những năm gần đây. Chính quyền có nhiều chính sách ưu đãi, đầu tư để phát triển hạ tầng phục vụ cho định hướng này.

Chủ trương này đã góp phần làm thay đổi diện mạo kinh tế - xã hội ở nhiều địa phương; người dân có công ăn việc làm, thay đổi chuyển dịch nghề nghiệp, cải thiện đời sống kinh tế... Tuy nhiên nhiều dự án nhân danh làm du lịch, núp bóng phát triển đô thị để chiếm đất, kinh doanh bất động sản... đã để lại hệ lụy...