Khoảng lặng

Khoảng lặng Hà Nội

Thanh Hải |

Khoảng lặng không gian và thời gian ở đô thành Hà Nội bây giờ quá hiếm hoi, nó không đại diện cho một ngày của Hà Nội. Nhưng với tôi, cảm xúc bắt gặp một Hà Nội an nhiên, thái hòa, một thủ đô sâu lắng thanh lịch lại ở những khoảng lặng mến thương ấy.