Hóa chất độc hại

Một mùi thơm tho không ký ức

Hoàng Văn Minh |

Hơn 15 năm trước, tôi kỷ niệm thời gian gần 6 tháng lăn lóc biệt phái ở Khánh Hòa bằng phóng sự “Nha Trang không ký ức”. Và lần đầu tiên trong đời làm báo, tôi biết cảm giác bị khiếu kiện nó như thế nào.