Đường thủy

Một ngày với đảo Cù Lao Chàm

Trà Bang |

Chỉ trong 1 ngày, du khách từ Đà Nẵng, Hội An, Tam Kỳ, có thể đi - về để thỏa thích với biển đảo Cù Lao Chàm với nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị