Đường non

Đường non thành đặc sản, lò đường thủ công thành điểm đến

XUÂN HẬU |

Món đường non dân dã đã thành đặc sản quà quê; lò đường thủ công nhọc nhằng, từ lúc nào đã trở thành điểm đến tham quan, trải nghiệm đầy thích thú.