Du lịch mở Toàn Cầu

Công ty Cổ phần du lịch Mở Toàn Cầu có tân Tổng Giám đốc

L.H |

Ông Phan Đình Thảo (từng là Giám đốc Saigontourist Nha Trang) được bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần du lịch Mở Toàn Cầu - Global Open Tour.