Đồi thông

Phố hoa, ước gì

Văn Công Hùng |

Mấy ngày triển lãm hoa lan vừa rồi đủ thấy dân Pleiku nói riêng, Gia Lai nói chung, yêu hoa đến như thế nào? Người lúc nào cũng chen chúc, nhiều tờ xanh 500 được rút ra khỏi ví, nhiều giò phong lan được nâng niu rước về, nhiều nhà sửa lại để... có chỗ treo hoa...