Dịch vụ MICE

Đà Nẵng giới thiệu Du Lịch tại Hồng Kông

Ngọc Thành |

Tháng 6.2018 - Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng phối hợp với Vietnam Airlines và Jestar Pacific cùng các doanh nghiệp du lịch Thành Phố, góp mặt trong Hội chợ ITE & MICE Hồng Kông, giới thiệu thông tin và quảng bá du lịch Đà Nẵng.