Di tích Đà Nẵng

Cứu di tích, giữ kí ức

THUỲ TRANG |

Chấp nhận giải toả trắng 70 hộ dân, giữ lại đất vàng để phục dựng Thành Điện Hải, không chỉ vậy, Đà Nẵng còn bắt tay với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đó Huế để lên tận đèo Hải Vân gắn biển di sản quốc gia cho Đệ nhất hùng quan. Đó là những nỗ lực của thành phố trẻ khi mong muốn giữ sợi dây lịch sử. Thứ có ý nghĩa của cả dân tộc, một vùng đất. Từ đó, làm giàu cho tương lai.