di sản phi vật thể

Bảo tồn giá trị di sản Lễ hội Quán Thế Âm - Ngũ Hành Sơn

Hữu Long |

Ngày 25.3, đại diện Cục Di sản văn hóa (Bộ VHTTDL) đã trao Bằng chứng nhận Lễ hội Quán Thế Âm - Ngũ Hành Sơn là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia cho đại diện chính quyền và nhân dân quận Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng).

Trình UNESCO công nhận tranh Đông Hồ là di sản văn hóa phi vật thể

THUỲ TRANG |

Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam vừa chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm các thủ tục cần thiết để gửi hồ sơ nghề làm tranh dân gian Đông Hồ tới UNESCO công nhận di sản văn hóa phi vật thể thế giới.