Ảnh đẹp Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc phát động cuộc thi Ảnh đẹp du lịch năm 2022

Chí Long (Theo TITC) |

Cuộc thi “Ảnh đẹp Du lịch Vĩnh Phúc” năm 2022 được tổ chức nhằm quảng bá hình ảnh quê hương đất nước, con người, văn hóa và du lịch nơi đây.