3h ngày 12.3 (7/2 âm lịch), UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cử hành nghi lễ tế đàn Xã Tắc - một trong những lễ tế xếp vào hàng Đại tự của triều Nguyễn xưa nhằm cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

 
 

Lễ vật tế gồm có trâu, dê, lợn và xôi. Các nghi thức tế đã được Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế nghiên cứu và điều chỉnh theo hướng tinh gọn so với xưa, gồm:

Lễ Thượng hương (dâng hương), Lễ Nghinh thần (rước thần đến dự), Lễ Điện ngọc bạch (dâng ngọc trắng), Lễ Hiến tước (dâng rượu), Lễ Phú tộ (hưởng lộc), Lễ Triệt soạn (hạ cỗ), Lễ Tống thần (đưa tiễn thần), Lễ Tư chúc bạch soạn (đốt chúc văn, ngọc lụa, bài vị). 

 
 
 
 
 
 

Sau khi chính quyền tổ chức xong lễ tế, nhiều người dân sống trong Kinh thành Huế đã đến dâng hương cầu an.

 
 

Lễ tế Xã Tắc được Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế nghiên cứu phục dựng và tổ chức tái hiện lần đầu tiên vào năm 2008 tại đàn Xã Tắc, định kỳ hàng năm vào tháng 2 âm lịch.

 
 

Đàn Xã Tắc nằm ở phường Thuận Hòa (thành phố Huế) được xây vào tháng 4.1806 dưới thời vua Gia Long để tế cúng thần đất (xã) và thần ngũ cốc (tắc).

Lúc xây đàn, triều đình nhà Nguyễn huy động dinh trấn cả nước cống nạp đất sạch để đắp.