7 cây di sản ở danh thắng Ngũ Hành Sơn được Hội đồng Cây di sản Việt Nam công nhận vào năm 2017 bao gồm cây đa hơn 600 tuổi ở phía sau chùa Linh Ứng; cây thị hơn 200 tuổi ở sau chùa Tam Thai; 2 cây bàng ở phía trước chùa Tam Thai và cụm 3 cây bồ kết ở động Tàng Chơn.
7 cây di sản ở danh thắng Ngũ Hành Sơn được Hội đồng Cây di sản Việt Nam công nhận vào năm 2017 bao gồm cây đa hơn 600 tuổi ở phía sau chùa Linh Ứng; cây thị hơn 200 tuổi ở sau chùa Tam Thai; 2 cây bàng ở phía trước chùa Tam Thai và cụm 3 cây bồ kết ở động Tàng Chơn.
Đây là cây đa lớn nhất trong quần thể danh thắng Ngũ Hành Sơn, nằm sau lưng chùa Linh Ứng trên ngọn Thủy Sơn.
Đây là cây đa lớn nhất trong quần thể danh thắng Ngũ Hành Sơn, nằm sau lưng chùa Linh Ứng trên ngọn Thủy Sơn.
Cây đa với tuổi đời hơn 600 năm tuổi
Cây đa với tuổi đời hơn 600 năm tuổi
Tán lá cao phủ kín phía sau chùa Linh Ứng.
Tán lá cao phủ kín phía sau chùa Linh Ứng.
Thân cây đa
Thân cây đa
Thân cây đa
Ngay phía sau khu vực chùa Linh Ứng là động Tàng Chơn. Nơi đây có cụm 3 cây bồ kết độ tuổi khoảng từ 160 - 210 năm tuổi.
Ngay phía sau khu vực chùa Linh Ứng là động Tàng Chơn. Nơi đây có cụm 3 cây bồ kết độ tuổi khoảng từ 160 - 210 năm tuổi.
3 cây bồ kết mọc sát ở vách đá.
3 cây bồ kết mọc sát ở vách đá.
Thân cây 3 cây bồ kết ở động Tàng Chơn.
Thân cây 3 cây bồ kết ở động Tàng Chơn.
2 cây bàng ở phía trước chùa Tam Thai khu danh thắng Ngũ Hành Sơn.
2 cây bàng ở phía trước chùa Tam Thai khu danh thắng Ngũ Hành Sơn.
Mỗi cây có tuổi đời hơn 200 năm tuổi
Mỗi cây có tuổi đời hơn 200 năm tuổi
Du khách nước ngoài đang ngắm cây bàng trước chùa Tam Thai.
Du khách nước ngoài đang ngắm cây bàng trước chùa Tam Thai.
Hiện 2 cây bàng đang phát triển rất tốt, tán của 2 cây bàng tỏa bóng mát cả phần phía trước của sân chùa.
Hiện 2 cây bàng đang phát triển rất tốt, tán của 2 cây bàng tỏa bóng mát cả phần phía trước của sân chùa.
Thân cây bàng có nhiều cây nhỏ sống ký sinh.
Thân cây bàng có nhiều cây nhỏ sống ký sinh.
Thân cây bàng có nhiều cây nhỏ sống ký sinh.
Cây bàng vào mùa thay lá
Cây bàng vào mùa thay lá
Gốc của cây bàng
Gốc của cây bàng
Phía sau chùa Tam Thai là cây cây Thị.
Phía sau chùa Tam Thai là cây cây Thị.
Cây Thị với tuổi đời hơn 200 năm tuổi.
Cây Thị với tuổi đời hơn 200 năm tuổi.
Cây Thị với tuổi đời hơn 200 năm tuổi.