Vatnajokull là sông băng lớn nhất đảo quốc Iceland.
Vatnajokull là sông băng lớn nhất đảo quốc Iceland.
Là một phần của vườn quốc gia Vatnajokull, dòng sông băng có độ dày trung bình 400m, nơi có độ dày tối đa là 1km.
Là một phần của vườn quốc gia Vatnajokull, dòng sông băng có độ dày trung bình 400m, nơi có độ dày tối đa là 1km.
Từ tháng 11 năm nay đến tháng 3 năm sau là thời gian dòng sông đóng băng.
Từ tháng 11 năm nay đến tháng 3 năm sau là thời gian dòng sông đóng băng.
Từ tháng 11 năm nay đến tháng 3 năm sau là thời gian dòng sông đóng băng.
Khung cảnh bao quanh sông băng vô cùng đa dạng.
Khung cảnh bao quanh sông băng vô cùng đa dạng.
Khung cảnh bao quanh sông băng vô cùng đa dạng.
A         
Vatnajokull là sông băng lớn nhất ở châu Âu và lớn thứ ba thế giới.
Vatnajokull là sông băng lớn nhất ở châu Âu và lớn thứ ba thế giới.
Vatnajokull là sông băng lớn nhất ở châu Âu và lớn thứ ba thế giới.
Mỗi lần tan chảy (khoảng 100 mét) một hang động với vẻ đẹp hoàn toàn mới được tạo nên. Tuy nhiên, thời gian những hang động này tồn tại rất ngắn.
Mỗi lần tan chảy (khoảng 100 mét) một hang động với vẻ đẹp hoàn toàn mới được tạo nên. Tuy nhiên, thời gian những hang động này tồn tại rất ngắn.
Từ lâu, nơi đây đã trở thành điểm du lịch nổi tiếng, thu hút nhiều du khách.
Từ lâu, nơi đây đã trở thành điểm du lịch nổi tiếng, thu hút nhiều du khách.