Độc đáo Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa tại Lý Sơn

NHÂN NGHĨA |

Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa được tổ chức hằng năm để tỏ lòng tưởng nhớ, tri ân công đức các Hùng binh Hoàng Sa năm xưa đã vượt sóng ra cắm mốc, xác lập và bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc trên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa diễn ra trước Di tích quốc gia Đình làng An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa diễn ra trước Di tích quốc gia Đình làng An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
Trước khi bắt đầu Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa, Ban Khánh tiết Đình làng An Hải đã thực hiện các nghi thức dâng lễ vật để cúng vái thần linh theo phong tục truyền thống.
Trước khi bắt đầu Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa, Ban Khánh tiết Đình làng An Hải đã thực hiện các nghi thức dâng lễ vật để cúng vái thần linh theo phong tục truyền thống.
Văn tế tại Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa cũng là lời tóm tắt số phận của những người đi lính Hoàng Sa, Trường Sa năm xưa. Hoàng Sa trời nước mênh mông/ Người đi thì có mà không thấy về/ Hoàng Sa mây nước bốn bề/ Tháng ba khao lề thế lính Hoàng Sa. Dù có hi sinh thân mình, nhưng thế hệ tổ tiên cha ông đất đảo Lý Sơn vẫn luôn đặt vận mệnh của đất nước lên trên tất cả, để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Văn tế tại Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa cũng là lời tóm tắt số phận của những người đi lính Hoàng Sa, Trường Sa năm xưa. Hoàng Sa trời nước mênh mông/ Người đi thì có mà không thấy về/ Hoàng Sa mây nước bốn bề/ Tháng ba khao lề thế lính Hoàng Sa. Dù có hi sinh thân mình, nhưng thế hệ tổ tiên cha ông đất đảo Lý Sơn vẫn luôn đặt vận mệnh của đất nước lên trên tất cả, để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
ô hình thuyền câu không thể thiếu trong Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa. Thuyền câu là phương tiện đi lại của đội Hoàng Sa năm xưa để đi cắm mốc, dựng bia xác lập chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc trên hai quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa.
ô hình thuyền câu không thể thiếu trong Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa. Thuyền câu là phương tiện đi lại của đội Hoàng Sa năm xưa để đi cắm mốc, dựng bia xác lập chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc trên hai quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa.
Thầy pháp thực hiện các nghi thức bắt ấn trừ tà, làm phép để an vị các vong linh chiến sỹ Hoàng Sa trước khi thả thuyền ra biển. Đây là nghi thức cầu bình an cho người lính Hoàng Sa trước khi đội lên đường làm nhiệm vụ.
Thầy pháp thực hiện các nghi thức bắt ấn trừ tà, làm phép để an vị các vong linh chiến sỹ Hoàng Sa trước khi thả thuyền ra biển. Đây là nghi thức cầu bình an cho người lính Hoàng Sa trước khi đội lên đường làm nhiệm vụ.
Ông Bùi Minh Cảnh, Trưởng Ban Khánh tiết Đình làng An Hải, cho biết việc tổ chức Khao lề thế lính Hoàng Sa hàng năm ngoài nghĩa cử tri ân công đức những người đi lính Hoàng Sa năm xưa, thì còn góp phần khơi dậy lòng yêu nước, bảo tồn các giá trị văn hóa của cha ông, giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ con cháu Lý Sơn, Quảng Ngãi nói riêng và Việt Nam nói chung.
Ông Bùi Minh Cảnh, Trưởng Ban Khánh tiết Đình làng An Hải, cho biết việc tổ chức Khao lề thế lính Hoàng Sa hàng năm ngoài nghĩa cử tri ân công đức những người đi lính Hoàng Sa năm xưa, thì còn góp phần khơi dậy lòng yêu nước, bảo tồn các giá trị văn hóa của cha ông, giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ con cháu Lý Sơn, Quảng Ngãi nói riêng và Việt Nam nói chung.
Hàng năm tôi đều tham gia Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa, chúng tôi cảm thấy mình có trách nhiệm hơn với Tổ quốc. Hoàng Sa, Trường Sa là ngư trường truyền thống, ngư dân chúng tôi vươn khơi bám biển để làm kinh tế và gìn giữ chủ quyền thiêng liêng của đất nước mà cha ông đã không tiếc máu xương để xác lập và bảo vệ“, ngư dân Đinh Quang Sung ở huyện Lý Sơn nói.
Hàng năm tôi đều tham gia Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa, chúng tôi cảm thấy mình có trách nhiệm hơn với Tổ quốc. Hoàng Sa, Trường Sa là ngư trường truyền thống, ngư dân chúng tôi vươn khơi bám biển để làm kinh tế và gìn giữ chủ quyền thiêng liêng của đất nước mà cha ông đã không tiếc máu xương để xác lập và bảo vệ“, ngư dân Đinh Quang Sung ở huyện Lý Sơn nói.
Sau phần tế lễ, tiếng ốc u nổi lên hiệu lệnh cho những trai tráng trong làng thả thuyền hướng ra biển Hoàng Sa, Trường Sa thể hiện ý chí, quyết tâm bảo vệ chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Với ý nghĩa và tầm quan trọng đó của di sản văn hóa này, tháng 4/2013, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã quyết định đưa Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Ảnh 9: Các trai tráng trên đảo đưa thuyền câu thả ra biển hướng về Hoàng Sa, Trường Sa thể hiện quyết tâm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Sau phần tế lễ, tiếng ốc u nổi lên hiệu lệnh cho những trai tráng trong làng thả thuyền hướng ra biển Hoàng Sa, Trường Sa thể hiện ý chí, quyết tâm bảo vệ chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Với ý nghĩa và tầm quan trọng đó của di sản văn hóa này, tháng 4.2013, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã quyết định đưa Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.


TAGS