Nằm ở thị trấn Phú Phong (huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) quê hương của 3 anh em người anh hùng dân tộc Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ; cũng là nơi phát sinh phong trào khởi nghĩa Tây Sơn. Bảo tàng Quang Trung là nơi lưu giữ khá đầy đủ những di tích hiện vật có liên quan tới phong trào Tây Sơn.

Bảo tàng Quang Trung cách trung tâm TP. Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) khoảng 45 km theo quốc lộ 19.
Bảo tàng Quang Trung cách trung tâm TP. Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) khoảng 45 km theo quốc lộ 19.
Tại đây, ta có thể gặp những báu vật như  ấn tín, các sắc phong, gia phả của nhiều văn thần, võ tướng; chuông đồng, súng thần công, ấn tín, tiền đồng Thái Đức, Quang Trung, Cảnh Thịnh, tấm bia mộ tổ dòng họ Tây Sơn…
Tại đây, ta có thể gặp những báu vật như ấn tín, các sắc phong, gia phả của nhiều văn thần, võ tướng; chuông đồng, súng thần công, ấn tín, tiền đồng Thái Đức, Quang Trung, Cảnh Thịnh, tấm bia mộ tổ dòng họ Tây Sơn…
Bộ sưu tập tiền đồng thời Tây Sơn.
Bộ sưu tập tiền đồng thời Tây Sơn.
 Bia Lăng mộ Tổ Tây Sơn Tam Kiệt (thôn Phú Lạc, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn).
 Bia Lăng mộ Tổ Tây Sơn Tam Kiệt (thôn Phú Lạc, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn).
Nồi đồng được tìm thấy trong vườn nhà Tây Sơn, trong đợt khai quật nền móng năm 1977. 
Nồi đồng được tìm thấy trong vườn nhà Tây Sơn, trong đợt khai quật nền móng năm 1977. 
Súng thần công tìm thấy ở đầm Thị Nại – căn cứ thủy binh thời Tây Sơn. 
Súng thần công tìm thấy ở đầm Thị Nại – căn cứ thủy binh thời Tây Sơn. 
Ấn Hoàng đế Thái Đức - Nguyễn Nhạc (1778- 1793). 
Ấn Hoàng đế Thái Đức - Nguyễn Nhạc (1778- 1793). 
Súng trụ - vũ khí thời Tây Sơn, tìm thấy ở khu vực gò Kho – căn cứ quan Tây Sơn (xã Cát Minh, huyện Phù Cát, Bình Định). 
Súng trụ - vũ khí thời Tây Sơn, tìm thấy ở khu vực gò Kho – căn cứ quan Tây Sơn (xã Cát Minh, huyện Phù Cát, Bình Định). 
 
 Bảo tàng Quang Trung được đầu tư xây dựng để thu hút du khách.
 Bảo tàng Quang Trung được đầu tư xây dựng để thu hút du khách.