Tuy nhiên, khi giao thông, điện về đến với các bản làng xa xôi này trong thời gian gần đây thì công nghệ cũng "theo chân", mang hướng hướng cuộc sống hiện đại. Muốn trải nghiệm một cuộc sống giống thời nguyên thủy kiểu ngôi làng Viking thì chỉ còn cách tái hiện kiểu Na Uy mà thôi. (Video theo VTV3)