Từ năm 1975, khi hòa bình lập lại, người dân ở huyện Triệu Phong (Quảng Trị) đã lên Khe Sanh làm kinh tế mới. Cùng với đồng bào bản địa là người Vân Kiều, Pa Cô, họ khai hoang mở đất, chung sức xây dựng nơi này. Rồi những năm sau đó, người dân ở các huyện Gio Linh, Hải Lăng... tiếp tục di dân lên Khe Sanh.

Từ đống hoang tàn đổ nát của chiến tranh, cây trái, hoa màu, các loại cây công nghiệp như hồ tiêu, càphê dần phủ xanh. Ngày nay, Khe Sanh đang được xây dựng thành một thị trấn kiểu mẫu.

Khe Sanh hội tụ nhiều giá trị về lịch sử, văn hóa, và còn là nơi có khí hậu, cảnh quan đẹp, được ví là “tiểu Đà Lạt”…

Thị trấn Khe Sanh một buổi sớm với mây mù lảng bảng. Ảnh: Bôn Nguyễn.
Thị trấn Khe Sanh một buổi sớm với mây mù lảng bảng. Ảnh: Bôn Nguyễn.
Thị trấn Khe Sanh yêu kiều trong sương. Ảnh: Bôn Nguyễn.
Thị trấn Khe Sanh yêu kiều trong sương. Ảnh: Bôn Nguyễn.
Con đường cắt qua rừng thông buổi sớm mai. Ảnh: Bôn Nguyễn.
Con đường cắt qua rừng thông buổi sớm mai. Ảnh: Bôn Nguyễn.
Sương lảng bảng dưới chân núi, xa xa là các cột điện gió mờ ảo. Ảnh: Bôn Nguyễn.
Sương lảng bảng dưới chân núi, xa xa là các cột điện gió mờ ảo. Ảnh: Bôn Nguyễn.
Bản làng thấp thoáng dưới làn sương. Ảnh: Bôn Nguyễn.
Bản làng thấp thoáng dưới làn sương. Ảnh: Bôn Nguyễn.