Sơn Trà đẹp, hấp dẫn, không chỉ có giá trị đặc biệt về địa - kinh tế, mà còn mang nhiều giá trị về tinh thần cho người dân Đà Nẵng lẫn du khách. Yêu và bảo vệ Sơn Trà không còn là tự phát của một số người, nhóm người Đà Nẵng mà những năm gần đây đã trở thành một phong trào lớn, có sức lan tỏa mạnh mẽ của người dân cả trong và ngoài nước.

Thế nhưng để khai thác hợp lý những giá trị đặc biệt của Sơn Trà để phát triển kinh tế, hài hòa với công việc bảo tồn thiên nhiên vẫn là bài toán dang dở của Đà Nẵng.

Trong bối cảnh đó, người dân Đà Nẵng lẫn du khách đã tự yêu và bảo vệ Sơn Trà theo cách của mình - dù đôi lúc có cực đoan về phương thức, nhưng tất cả đều mong muốn Sơn Trà được trân quý, gìn giữ theo hướng nguyên sơ.

Hãy cùng 2 nhà báo Hải Sơn và Đoàn Nhung trong chương trình "360 độ du lịch Đà Nẵng" của DaNang TV trải nghiệm Sơn Trà bằng xe máy.